Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 16:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Když vstoupily do hrobky, spatřily mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsily se.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 16

Pohled Marek 16:5 v kontextu