Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 15:40 Ceský studijní preklad (CSP)

Zdaleka se dívaly také ženy, mezi nimi Marie Magdalská a Marie, matka Jakuba mladšího a Josese, a Salome,

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 15

Pohled Marek 15:40 v kontextu