Starý Zákon

Nový Zákon

Marek 15:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Velekněží však podnítili zástup, aby jim raději propustil Barabáše.

Přečtěte si kompletní kapitolu Marek 15

Pohled Marek 15:11 v kontextu