Starý Zákon

Nový Zákon

Koloským 4:13 Ceský studijní preklad (CSP)

Dosvědčuji mu, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji a v Hierapoli, vynakládá mnoho namáhavé práce.

Přečtěte si kompletní kapitolu Koloským 4

Pohled Koloským 4:13 v kontextu