Starý Zákon

Nový Zákon

Juda 1:23 Ceský studijní preklad (CSP)

některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se slitovávejte v bázni, majíce v nenávisti i košili poskvrněnou od těla.

Přečtěte si kompletní kapitolu Juda 1

Pohled Juda 1:23 v kontextu