Starý Zákon

Nový Zákon

Jan 16:33 Ceský studijní preklad (CSP)

Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.”

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 16

Pohled Jan 16:33 v kontextu