Starý Zákon

Nový Zákon

Jan 16:22 Ceský studijní preklad (CSP)

Tak i vy nyní máte zármutek; opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jan 16

Pohled Jan 16:22 v kontextu