Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 4:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 4

Pohled Jakub 4:9 v kontextu