Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 4:5 Ceský studijní preklad (CSP)

Či myslíte, že nadarmo praví Písmo: "Žárlivě touží Duch, který v nás přebývá"?

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 4

Pohled Jakub 4:5 v kontextu