Starý Zákon

Nový Zákon

Jakub 3:4 Ceský studijní preklad (CSP)

Hle i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jakub 3

Pohled Jakub 3:4 v kontextu