Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 6:18 Ceský studijní preklad (CSP)

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem, bratři. Amen.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:18 v kontextu