Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 6:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 6

Pohled Galatským 6:10 v kontextu