Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 4:7 Ceský studijní preklad (CSP)

Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 4

Pohled Galatským 4:7 v kontextu