Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 3:25 Ceský studijní preklad (CSP)

Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 3

Pohled Galatským 3:25 v kontextu