Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 2:7 Ceský studijní preklad (CSP)

Naopak když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané jako Petrovi pro obřezané --

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:7 v kontextu