Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 2:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován:

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:19 v kontextu