Starý Zákon

Nový Zákon

Galatským 2:1 Ceský studijní preklad (CSP)

Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita.

Přečtěte si kompletní kapitolu Galatským 2

Pohled Galatským 2:1 v kontextu