Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 4:16 Ceský studijní preklad (CSP)

vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na mé potřeby.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:16 v kontextu