Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 4:1 Ceský studijní preklad (CSP)

A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:1 v kontextu