Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 3:2 Ceský studijní preklad (CSP)

Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu "rozřízku".

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 3

Pohled Filipským 3:2 v kontextu