Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 2:28 Ceský studijní preklad (CSP)

Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já abych byl méně zarmoucen.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:28 v kontextu