Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 2:11 Ceský studijní preklad (CSP)

a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 2

Pohled Filipským 2:11 v kontextu