Starý Zákon

Nový Zákon

Filipským 1:30 Ceský studijní preklad (CSP)

vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 1

Pohled Filipským 1:30 v kontextu