Starý Zákon

Nový Zákon

Filemon 1:23 Ceský studijní preklad (CSP)

Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,

Přečtěte si kompletní kapitolu Filemon 1

Pohled Filemon 1:23 v kontextu