Starý Zákon

Nový Zákon

Efeským 3:21 Ceský studijní preklad (CSP)

jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.

Přečtěte si kompletní kapitolu Efeským 3

Pohled Efeským 3:21 v kontextu