Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 3:1 Ceský studijní preklad (CSP)

Nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se Pánovo slovo rychle šířilo a bylo slaveno tak jako u vás

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 3

Pohled 2 Tesalonickým 3:1 v kontextu