Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 2:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 2

Pohled 2 Tesalonickým 2:9 v kontextu