Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 2:4 Ceský studijní preklad (CSP)

který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne [jako Bůh] do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 2

Pohled 2 Tesalonickým 2:4 v kontextu