Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 2:3 Ceský studijní preklad (CSP)

Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby,

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 2

Pohled 2 Tesalonickým 2:3 v kontextu