Starý Zákon

Nový Zákon

2 Tesalonickým 2:2 Ceský studijní preklad (CSP)

abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Tesalonickým 2

Pohled 2 Tesalonickým 2:2 v kontextu