Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 2:17 Ceský studijní preklad (CSP)

Neboť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, nýbrž jako ti, kdo mluví z upřímnosti, jako ti, kdo mluví z Boha, tak mluvíme před Boží tváří v Kristu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 2

Pohled 2 Korintským 2:17 v kontextu