Starý Zákon

Nový Zákon

2 Korintským 2:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Neboť jsme Kristovou libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Korintským 2

Pohled 2 Korintským 2:15 v kontextu