Starý Zákon

Nový Zákon

2 Jan 1:3 Ceský studijní preklad (CSP)

Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od [Pána] Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Jan 1

Pohled 2 Jan 1:3 v kontextu