Starý Zákon

Nový Zákon

2 Jan 1:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Přicházíli někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte;

Přečtěte si kompletní kapitolu 2 Jan 1

Pohled 2 Jan 1:10 v kontextu