Starý Zákon

Nový Zákon

1 Tesalonickým 5:27 Ceský studijní preklad (CSP)

Zavazuji vás přísahou v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem [svatým] bratřím.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Tesalonickým 5

Pohled 1 Tesalonickým 5:27 v kontextu