Starý Zákon

Nový Zákon

1 Tesalonickým 3:4 Ceský studijní preklad (CSP)

Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Tesalonickým 3

Pohled 1 Tesalonickým 3:4 v kontextu