Starý Zákon

Nový Zákon

1 Tesalonickým 1:3 Ceský studijní preklad (CSP)

máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Tesalonickým 1

Pohled 1 Tesalonickým 1:3 v kontextu