Starý Zákon

Nový Zákon

1 Petr 5:14 Ceský studijní preklad (CSP)

Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu [Ježíši. Amen].

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Petr 5

Pohled 1 Petr 5:14 v kontextu