Starý Zákon

Nový Zákon

1 Petr 4:19 Ceský studijní preklad (CSP)

Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Petr 4

Pohled 1 Petr 4:19 v kontextu