Starý Zákon

Nový Zákon

1 Petr 1:19 Ceský studijní preklad (CSP)

nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Petr 1

Pohled 1 Petr 1:19 v kontextu