Starý Zákon

Nový Zákon

1 Petr 1:11 Ceský studijní preklad (CSP)

zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1 Petr 1

Pohled 1 Petr 1:11 v kontextu