Starý Zákon

Nový Zákon

Sofoniáš 3:15 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepřítele tvého. Král Izraelský Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš se báti více zlého.

Přečtěte si kompletní kapitolu Sofoniáš 3

Pohled Sofoniáš 3:15 v kontextu