Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 3:13 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Odpočiniž tu přes noc, a když bude ráno, jestližeť on bude chtíti práva příbuznosti k tobě užiti, dobře, nechť užive. Pakliť nebude chtíti práva užiti k tobě, já právem příbuznosti pojmu tebe, živť jest Hospodin. Spiž tu až do jitra.

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 3

Pohled Rút 3:13 v kontextu