Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 12:22 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Levítové pak přednější z čeledí otcovských za dnů Eliasiba, Joiady, Jochanana a Jaddua, zapsáni jsou až do kralování Daria Perského.

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 12

Pohled Nehemiáš 12:22 v kontextu