Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 1:3 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

I řekli mi: Ostatkové ti, kteříž pozůstali z zajetí tam v té krajině, jsou u velikém nátisku a v pohanění, nadto i zed Jeruzalémská rozbořena jest, a brány jeho ohněm zkaženy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 1

Pohled Nehemiáš 1:3 v kontextu