Starý Zákon

Nový Zákon

Nahum 3:5 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Aj, já proti tobě, dí Hospodin zástupů, a odkryji podolek tvůj nad hlavu tvou, a ukáži národům nahotu tvou, a královstvím hanbu tvou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Nahum 3

Pohled Nahum 3:5 v kontextu