Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:7 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Kteříž přinášejíce na oltář můj obět poškvrněnou, říkáte: Čímž jsme tě poškvrnili? Tím, když říkáte: Stůl Hospodinův v pohrdání jest.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:7 v kontextu