Starý Zákon

Nový Zákon

Kazatel 4:8 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Jest samotný někdo, nemaje žádného, ani syna, ani bratra, a však není konce všeliké práci jeho, ani oči jeho nemohou se nasytiti bohatství. Nepomyslí: Komu já pracuji, tak že i životu svému ujímám pohodlí? I to také jest marnost a bídné zaneprázdnění.

Přečtěte si kompletní kapitolu Kazatel 4

Pohled Kazatel 4:8 v kontextu