Starý Zákon

Nový Zákon

Jeremiáš 26:18 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

Micheáš Moraštický prorokoval za času Ezechiáše krále Judského, a pravil všemu lidu Judskému, řka: Takto praví Hospodin zástupů: Sion jako pole orán bude, a Jeruzalém jako hromady, hora pak domu tohoto jako lesové vysocí.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jeremiáš 26

Pohled Jeremiáš 26:18 v kontextu