Starý Zákon

Nový Zákon

Izaiáš 11:11 Bible Kralická 1613 (CSBKR)

I bude v ten den, že přičiní Pán po druhé ruky své, aby shledal ostatky lidu svého, což jich zanecháno bude od Assura, a od Egypta, a od Patros, a od Chus, a od Elam, a od Sinear, a od Emat, a od ostrovů mořských.

Přečtěte si kompletní kapitolu Izaiáš 11

Pohled Izaiáš 11:11 v kontextu